โรงเรียนวัดแม่เฉย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดแม่เฉย  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14  กันยายน  พ.ศ.  2475  ที่บ้านแม่เฉย  หมู่ที่  5   ตำบลบ้านด่านนาขาม   อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  เดิมมีนักเรียนที่โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ  6  ไร่   2   งาน   81  ตารางวา (ทะเบียน อต.220 รหัส 108(10/50)) 

  -  พ.ศ. 2484 นายศูนย์   ใจน้อย   และประชาชนได้จัดโต๊ะ เก้าอี้ และกระดานดำ 3 แผ่น ได้ให้นักเรียนย้ายมาเรียนที่ศาลาวัดแม่เฉย มีครูทั้งหมด 4 คน  นายสวัสดิ์  วงษ์ญาติ   นายเทพ  มีแก้ว  นายแป๊ะ  เตชา  และนายอยู่  อินจัน 

  -  พ.ศ.  2500  บรรจุนายราตรี   มณีนิล   เป็นครูใหญ่โรงเรียน และได้ไปช่วยราชการที่แผนกศึกษาธิการอำเภอ ให้นายเชื้อ  จันดา  รักษาการแทนครูใหญ่

  -  พ.ศ.  2501   นายจิตต์  มีปิ่น    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนวัดแม่เฉย

  -  พ.ศ.  2509   นายพยุง   ตันจ่าง   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวัดแม่เฉย

  -  พ.ศ.  2511    นายวิเชียร   วรางคณาไพบูรณ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวัดแม่เฉย

  -  พ.ศ.  2523  นายณัฏฐสันต์   พาเหมาะ   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวัดแม่เฉย 

  -  พ.ศ.  2545    นายจงรัก   บัวคำ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย

  - พ.ศ.   2553   นายจินดา   สว่างภักดิ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย

  - พ.ศ.    2556   นายภราดร   เชียงส่ง   ย้ายมาจาก โรงเรียนบ้านปางวุ้น  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย

  - พ.ศ.  2562    นายเอกวิทย์  นาคหอม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-06 12:53:05 น.

โรงเรียนวัดแม่เฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447345 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดวงเดือน จันเทวี โทรศัพท์: 0849039704 อีเมล์: doungdern111@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]