โรงเรียนวัดแม่เฉย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมศักดิ์    มาใกล้                          ประธานกรรมการ

  2. นายพต  สะบันงา                           รองประธานกรรมการ

  3. นายราเชนทร์    มาใกล้                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  4.  นายแซม   วงษ์ปัน                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5. นายคัมภีร์     ยาโม้                       ผู้แทนศิษย์เก่า

  6.  นางสาวศุภรัตน์   มูลจันทร์                    ผู้แทนผู้ปกครอง

  7. นายปัญญา   มูลจันทร์                      ผู้แทนภิกษุ

  8. นางดวงใจ   ภู่เกาะ                    ผู้แทนครู

  9. นายภราดร    เชียงส่ง                     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:50:56 น.

โรงเรียนวัดแม่เฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447345 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสิริกุล รักสัจจา โทรศัพท์: 0842304324 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]