โรงเรียนวัดแม่เฉย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงนภัสสร    มาใกล้                 ประธานกรรมการ

  2. เด็กชายประดิษย์    ดวงแก้ว               รองประธานกรรมการ

  3. เด็กหญิงกวิสรา      รอดทุกข์             กรรมการ

  4. เด็กหญิงอุมากร     จันสอน                กรรมการ

  5. เด็กหญิงเกวลิน      แก้วปู่                  กรรมการ

  6. เด็กชายสุรเกียรติ    กิ่งเป็ง                 กรรมการ

  7. เด็กหญิงจิราพัชร    ลำใย                 กรรมการ

  8.เด็กชายธีระศักดิ์    จันทร์แก้ว            กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:50:56 น.

โรงเรียนวัดแม่เฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447345 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสิริกุล รักสัจจา โทรศัพท์: 0842304324 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]