โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านนวราษฎร์

 

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๒๐๒  หมู่ที่ ๕  ตำบลนาซาว  อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์  รหัสไปรษนีย์  55000  เบอร์โทร . 054-701147  ได้เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  ๒๒   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒     โดยมีนายผดุงศักดิ์    จักรปิง  เป็นครูใหญ่คนแรก   มีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๑  ไร่   ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และมีนักเรียนอยู่ในเขตบริการ  ๒  หมู่บ้าน คือบ้านนาหิน  หมู่ที่ ๓   และบ้านนวราษฎร์  หมู่ที่ ๕       ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นายสถิตย์   ดีสีใส  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านนวราษฏร์ตั้งแต่วันที่ 16  มกราคม 2522 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14  ปี  5 เดือน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสถิตย์ ดีสีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนวราษฎร์

นางสมพร มินทิพย์
นางเธียรทอง พัฒนใหญ่ยิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

981
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054701147 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ สุภานิล โทรศัพท์: 0817063370 อีเมล์: noi999@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]