โรงเรียนบ้านสันติภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนบ้านสันติภาพ

                   โรงเรียนบ้านสันติภาพ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๖  โดยเป็นสาขาโรงเรียนบ้านน้ำงาว ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านสันติภาพ สาขาบ้านน้ำงาว  ต่อมาวันที่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๒๙ ได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงช่วงชั้นที่ ๒โรงเรียนบ้านสันติภาพ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๖  โดยเป็นสาขาโรงเรียนบ้านน้ำงาว ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านสันติภาพ     สาขาบ้านน้ำงาว  ต่อมาวันที่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๒๙ ได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงช่วงชั้นที่ ๒

    สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงช่วงชั้นที่ ๒โรงเรียนบ้านสันติภาพ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๖  โดยเป็นสาขาโรงเรียนบ้านน้ำงาว ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านสันติภาพ     สาขาบ้านน้ำงาว  ต่อมาวันที่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๒๙ ได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงช่วงชั้นที่ ๒


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านสันติภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0813867118 อีเมล์: santisab2019@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิษณุกร จินยา โทรศัพท์: 0623056234 อีเมล์: sagawbobo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]