โรงเรียนบ้านสันติภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติภาพ

  1.  เด็กชายสรณนันท์     แซ่โฟ้ง                   ประธานนักเรียน

  2.     เด็กชายเก๊าลิ้ว        แซ่จ๋าว              รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กชายวเรณย์   แซ่ลี                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  4.   เด็กหญิงยุพาวดี    แซ่จ๋าว                     เหรัญญิก

  5.  เด็กหญิงยุพาวดี   แซ่จ๋าว                       เลขานุการ

  6.  เด็กชายศักรภพ       แซ่โฟ้ง                    กรรมการ

  7.  เด็กหญิงธนาพร    แซ่เติ๋น                       กรรมการ

  8.  เด็กชายเฉลิมชนย์     แซ่จ๋าว                  กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านสันติภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0813867118 อีเมล์: santisab2019@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิษณุกร จินยา โทรศัพท์: 0623056234 อีเมล์: sagawbobo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]