โรงเรียนบ้านกาใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  1.นายปลั่ง  สมณา  ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.นายสุนทร  สัถยากุล  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  3.นายผาย  วงค์วิเศษรัตน์  ผู้แทนทรงคุณวุฒิ

  4.นายสวัสดิ์  อินวงค์  ผู้แทนศาสนา

  5.นายอนันต์  อินทร์วงศ์  ผู้แทนศิษย์เก่า

  6.นางระเบียบ  ดวงรัตนพูนผล  ผู้แทนผู้ปกครอง

  7.นางกฤษณษ  เรืองเมือง  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  8.นางจารุนันท์  ดีสีใส  ผู้แทนครู

  9.สิบเอกพงศ์สิน  รัตนศิลา

  รายชื่อกรรมการที่ปรึกษา

  1.นายประเสริฐ  หรรษา

  2.นายผ่าน  วงศ์เศษรัตน์

  3.นายสมควร  ไชยนาหนุน

  4.นายประสนธิ์  บันปวง

  5.นายวาท  พงษ์ด้วง

  6.นายสมาน  พรมจันทร์

  7.นายเกียรติ  สุต๊ะเขต

  8.นางสุรีย์  พงษ์ด้วง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านกาใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0931394350 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โยธิน ดินสอแก้ว โทรศัพท์: 0826720937 อีเมล์: yotindsk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]