โรงเรียนบ้านกาใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ    1.  ปรับปรุงพัฒนางานด้านต่างๆของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

                  2.   ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเอง

                  3.   จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา  ให้กับประชากรในวัยเรียนทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ

                  4.    ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิชาภา มูลหงษ์

 • นางพนิดา วุฒิสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,765
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกาใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0931394350 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โยธิน ดินสอแก้ว โทรศัพท์: 0826720937 อีเมล์: yotindsk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]