โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายเสริฐ  เจริญดี          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.นายวินัย  สีสูง                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายมนัส  ศรีีทุมมา              กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  4. นายบุญแต่ง  เสนาคำ          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5.นางจุราณีย์  ศรีปัญญา         กรรมการผู้แทนครู

  6. พระครูธวัชนันทกิตติ์           กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  7.นายภูริภาคย์  คำมอญ          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  8.นางชลทิชา  จันคำ               กรรมการผู้แทนชุมชน

  9.ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718604 อีเมล์: thairath45nan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปนัสยา อุปถัมภ์ โทรศัพท์: 0819501896 อีเมล์: panat.milkjung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]