โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                                                                 วิสัยทัศน์

  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย มุ่งพัฒนาด้านความรู้และทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล

  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีสุขภาพกายใจแข็งแรง มุ่งก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการนำเทคโนโลยี

  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมในการจัดการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัจฉริยาภรณ์ กรมทะนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,749
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: Thalchum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา โทรศัพท์: 0979456097 อีเมล์: Kromtana_at@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]