โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • แสดงความคิดเห็น
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5  บ้านผาโพธิ์ทอง  ตำบลขึ่ง   อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน  

  ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1  เมษายน 2466  โดยมีนายอำเภอบุญยืน (ชื่อเดิมของอำเภอเวียงสา)  ได้ร่วมกับราษฎรจัดสร้างชั้นเรียนเปิดห้องเรียนชั้น ป.1 – ป.3 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลขึ่ง ต่อมานายสอน   สีเขียว   กำนันตำบลขึ่ง  ได้จับจองที่ดินขึ้นใหม่และสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น  4   ห้องเรียน  คือ  สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2484  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 1,200 บาท นายขจร  สอนศิริ ครูใหญ่  ได้ทำการสร้างอาคาร   แต่ไม่สำเร็จเพราะงบไม่เพียงพอและเกิดสงครามเอเชียบูรพาขึ้น

            ต่อมาในปี  พ.ศ.  2488   นายสิทธิ์   ปัญญายอง   ครูใหญ่  และนายเทียน   คำเต็ม  อดีตกำนันตำบลขึ่ง   ได้ขยายที่ดินออกไปทางใต้อีก   4   ไร่   นายท่อง   สีเขียว   ได้บริจาคที่ดินออกไปทางทิศตะวันตก  อีก  6 เมตร   รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 9 ไร่  20   ตารางวา   ต่อมาในปี  พ.ศ. 2529 ทางโรงเรียนได้แบ่งที่ดินทางด้านทิศตะวันตก เพื่อให้เป็นทางสาธารณประโยชน์  ปัจจุบันมีที่ดินทั้งหมด  7  ไร่  2  งาน  15  ตารางวา และโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่  คือ   โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล    มีเขตบริการทั้งหมด   6   หมู่บ้าน  คือ  

   

                     หมู่  1            บ้านศรีมงคล

                     หมู่  2            บ้านศรีมงคล

     หมู่  3            บ้านขึ่ง

     หมู่  5            บ้านผาโพธิ์ทอง

     หมู่  6            บ้านขึ่งใต้

     หมู่  7            บ้านศรีมงคลเหนือ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-03 16:18:03 น.

โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0881866426 อีเมล์: bankhueng.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางณัฐจรี เตชะวิทยะจินดา โทรศัพท์: 0835608722 อีเมล์: new14pucca@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]