โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • แสดงความคิดเห็น
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล

  ปีการศึกษา   2557

   

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

  นางบำเพ็ญ   บริบูรณ์

  นายอำนาจ   ยะมา

  นายธีรวัฒน์   คิดดี

  นางทองศรี   เทพสิทธิ์    

  นายนุรักษ์   ปิจดี  

  นางสาวธนัชชา   ตาดี  

  พระเกรียงไกร  กตธมโม

  นายเกษม   ลักขณะ 

  นายพงศ์ศักดิ์  จันต๊ะโมกข์               

   

   

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการผู้แทนครู

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-03 16:18:03 น.

โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0881866426 อีเมล์: bankhueng.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางณัฐจรี เตชะวิทยะจินดา โทรศัพท์: 0835608722 อีเมล์: new14pucca@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]