โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  นักเรียนโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม  เป็นบุคคลใฝ่รู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถประยุกต์ใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และมุ่งพัฒนาสู่อาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-03 16:18:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุทัศน์ ปันสอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพ็ญ พิมสาร

 • นางปราณี ปัญญาวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,813
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0881866426 อีเมล์: khueng-school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางณัฐจรี เตชะวิทยะจินดา โทรศัพท์: 0835608722 อีเมล์: new14pucca@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]