โรงเรียนบ้านน้ำหก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                 โรงเรียนบ้านน้ำหก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน   พุทธศักราช  ๒๕๐๔   มีเนื้อที่  ๑๔  ไร่  ๒  งาน  ๙ตารางวา  โดยคณะกรรมการอำเภอเป็นผู้ตั้ง  อาคารหลังแรกเป็นอาคารชั่วคราว  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารไม้ ชั้นเดียวขนาด  ๕  ห้องเรียน  ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างโรงอาหาร   ห้องน้ำ   และสิ่งอำนวยความสะดวก  ให้โรงเรียน ตลอดจนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านน้ำหก  อยู่ห่างจากจังหวัดน่านเป็นระยะทาง  ๖๕  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากอำเภอนาน้อย  เป็นระยะทาง  ๕ กิโลเมตร  ทิศเหนือติดกับอำเภอเวียงสา  ทิศใต้ติดกับอำเภอนาหมื่น  ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์  และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดแพร่


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านน้ำหก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0932479960 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรรณิการ์ เรืองนาราบ โทรศัพท์: 0808545862 อีเมล์: Jatsada.Naui.2529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]