• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายสุรชัย  ใจคำ                        ประธานกรรมการ
  2. นายศฤงคาร  ทองเปี้ย                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นางณิชนันท์  สุนันต์                   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  4. นายสิงห์คำ   กองนันท์               กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  5. นายสุพรรณ  แก้วกันทา              กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นางกุมวรินทร์   ถาทิพย์              กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  7. นางสมเร็จ  มามาตร                   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  8. นายบุญชม    ต๊ะติ๊บ                    กรรมการผู้แทนครู
  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไค้    กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 14:46:40 น.

โรงเรียนบ้านนาไค้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0843690155 อีเมล์: bannakai138@nakai.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ฐิติ เชียงรินทร์ โทรศัพท์: 0843690155 อีเมล์: Titi@nakai.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]