• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

  เด็กหญิงทิพธิดาภรณ์ ขันธสิริ

  >>> ประธานนักเรียน <<<

   

  เด็กชายธีรพงษ์ ขันคำ

  >>> รองประธานนักเรียน <<<

   

  เด็กหญิงสุพิชชา ปันสอน

  >>> เลขานุการ <<<

   

  เด็กชายเกรียงศักดิ์ มูลใจ

  >>> เหรัญญิก <<<

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 14:46:40 น.

โรงเรียนบ้านนาไค้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0843690155 อีเมล์: bannakai138@nakai.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ฐิติ เชียงรินทร์ โทรศัพท์: 0843690155 อีเมล์: Titi@nakai.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]