• ข้อมูลผู้บริหาร
  • ผู้บริหาร นายฐิติ  เชียงรินทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 14:46:40 น.

โรงเรียนบ้านนาไค้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0843690155 อีเมล์: bannakai138@nakai.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ฐิติ เชียงรินทร์ โทรศัพท์: 0843690155 อีเมล์: Titi@nakai.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]