โรงเรียนบ้านห้วยจอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายดิษฐ์  สานตา               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                            2. นายสวัสดิ์   อุดใจ               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                            3. นายประสิทะิ์   ตาแปง         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                                                            4. นายชัยมงคล   ตาแปง        กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                           5. นายย้วน   พรมแปง             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                                                           6. นางดวงเดือน   ไชยคำดี     กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

                                                           7. เจ้าอาวาสวัดห้วยจอย         กรรมการผู้แทนองคฺ์กรศาสนา

                                                           8. นางอารีย์   คำปิงบุตร          กรรมการผู้แทนคณะครู

                                                           9. นายสมฤทธิ์   ลักษณะ         กรรมการและเลขานุการ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยจอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0971170801 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พรรณเพ็ญ แสนนิทา โทรศัพท์: 0918568957 อีเมล์: chayanun.makhwa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]