โรงเรียนบ้านห้วยจอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ

    จัดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครู  โรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

    เป้าประสงค์

    มุ่งพัฒนาผู้เรียน  ครู  และโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยจอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0971170801 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พรรณเพ็ญ แสนนิทา โทรศัพท์: 0918568957 อีเมล์: chayanun.makhwa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]