โรงเรียนบ้านน้ำตวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านน้ำตวง  ตั้งอยู่ บ้านน้ำตวง เลขที่  ๒๑๑  หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๓๒  ปัจจุบัน ได้รับจัดตั้งให้เป็นเอกเทศ เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ และเป็นโรงเรียนเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่าน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยจัดระเบียบชุมชนใหม่ ตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่าน (อันเนื่องจากพระราชดำริ) บ้านกิ่วน้ำ และบ้านน้ำตวง กลุ่มที่ ๑ ได้มีประชากรเพิ่มขึ้น  โรงเรียนอยู่ห่างจากอำเภอแม่จริม ๔๙ กิโลเมตร ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ระยะทาง ๘๙ กิโลเมตร จัดการศึกษา ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านน้ำตวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0847409754 อีเมล์: namtuangschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวคันฉัตร เชียงทอง โทรศัพท์: 0987922304 อีเมล์: kruu_koy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]