โรงเรียนบ้านโป่งคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านโป่งคำ

 

โรงเรียนบ้านโป่งคำ   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕          

ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข    จังหวัดน่าน ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ.2๕1๕  โดยการนำของผู้ใหญ่สุวรรณ   จันอ้น   พร้อมราษฎร  2  หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ ๕  บ้านโป่งคำ  และหมู่ที่ 7  บ้านต้นผึ้ง  ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มี     นายบัว  ยาเภา   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโป่งคำ มีนักเรียนทั้งสิ้น 94 คน   ครู 9 คน  ชาย 3 คน  หญิง 6 คนครูอัตราจ้างชาย   1  คน  นักการภารโรง     .......  คน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-03 14:22:00 น.

นางสาววาสนา แสงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งคำ

นายพิษณุ มะโนชัย
นางอมรรัตน์ สารไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

933
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโป่งคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054767116 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุ มะโนชัย โทรศัพท์: 097-9247264 อีเมล์: p1113m@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]