โรงเรียนบ้านปางช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
  1. ประวัติโรงเรียนบ้านปางช้าง

  โรงเรียนบ้านปางช้าง  ตั้งอยู่เลขที่  72  หมู่ที่  12  ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน  เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นที่ทั้งหมด  6  ไร่

  โรงเรียนบ้านปางช้าง  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยแอ้ว  มีชื่อว่า 

  “ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  สาขาปางช้าง ”   ในวันที่  26  กันยายน  2539  ได้รับประกาศเป็นเอกเทศใช้ชื่อว่า “  โรงเรียนบ้านปางช้าง  ” 

  บริเวณโรงเรียน                       ทิศเหนือ                                จดลำน้ำตวาย

                                                  ทิศใต้                                      จดหมู่บ้านปางช้าง

                                                  ทิศตะวันตก                          จดลำน้ำตวาย

                                                  ทิศตะวันออก                       จดหมู่บ้านปางช้าง

          อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปางช้างมีอาคารเรียนถาวร สปช 105/29 ปรับปรุง  4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  จำนวน  1 หลัง  อาคารเรียนกึ่งถาวร  1  หลัง  มีอาคารเรียนชั่วคราว  5 หลัง  โต๊ะ                ม้านั่ง  ทางราชการจัดให้  มีไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเพียงพอ มีน้ำประปาภูเขา  หน้าอาคารเรียนมีสวนหย่อมกะทัดรัด  ซึ่งนักเรียนแบ่งเวรกลุ่มสีรับผิดชอบ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านปางช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0625358259 อีเมล์: schoolpc201@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี ทองมา โทรศัพท์: 0819606781 อีเมล์: kruteaw@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]