โรงเรียนบ้านปางช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1  เด็กหญิงปณิตา  แซ่โซ้ง  ประธาน

  2.  เด็กหญิงพมพมลักษณฺ แซ่โซ้ง  รองประธาน

  3. เด็กหญิงจริยา  เกษมวัฒน์  กรรมการ

  4.  เด็กชายศุภรุต  แซ่ว่าง  กรรมการ

  5.  เด็กชายพัสกร  แซ่ว่าง  กรรมการ

  6.  เด็กชายเกียรติคุณ  เกษมวัฒน์  กรรมการ

  7.  เด็กชายนคร  แซ่โซ้ง  กรรมการ

  8.  เด็กหญิงศุภลักษณ์  แซ่โซ้ง  กรรมการ

  9.  เด็กชายราเชนทร์  แซ่โซ้ง  กรรมการและเลขนุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านปางช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0625358259 อีเมล์: schoolpc201@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี ทองมา โทรศัพท์: 0819606781 อีเมล์: kruteaw@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]