• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  พัฒนาวินัยคุณธรรมนักเรียน

  2.  ส่งเสริมความรู้ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในและนอกโรงเรียน

  3.  เน้นการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  อังกฤษ  คอมพิวเตอร์

  4.  ส่งเสริมปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

  5.  จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  เป้าหมาย

    นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  มีวินัย  คุณธรรม  ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:31:00 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวาสนา คำวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชุฒิญา คัทซ์

 • นายศักดิ์สยาม กันแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,707
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โทรศัพท์: 053-705847 อีเมล์: Anubannanglaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รมิภา รวมจิตต์ โทรศัพท์: 0821931955 อีเมล์: namnansawatwong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]