โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •             โรงเรียนบ้านต้นปล้องได้แยกสาขามาจากโรงเรียนบ้านบุญเรือง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2460 โดยมาอาศัยศาลาวัดต้นปล้องเป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น ป.1-2 ต่อมาในปี พ.ศ.2465 จึงได้ย้ายจากศาลาวัดต้นปล้องมาตั้งในสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งราษฎรได้บริจาคที่ 1 ไร่ 67 ตารางวา และได้จัดสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของบ้านพักครู

              ในปี พ.ศ.2498 จึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่ซึ่ง อยู่ติดกับวัดต้นปล้อง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา ราษฎรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสมทบเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน

              ในปี พ.ศ.2517 ทางคณะกรรมการศึกษา กรรมการหมู่บ้านจึงได้จัดหาสถานที่ตั้งแห่งใหม่ซึ่งเป็นป่าสุสานหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 10 ไร่ 90.6 ตารางวา ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.017 ขนาด 4 ห้องเรียน และโรงเรียนบ้านแดนเมือง ได้ยุบเลิกมาเรียนรวม และได้รับงบเงินผันในการต่อเติมชั้นล่างจำนวน 4 ห้องเรียน ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

              ในปี พ.ศ.2530 โรงเรียนได้เปิดขยายรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 และชั้นเด็กเล็ก

              ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 9 คน นักเรียน 182 คน มีเขตบริการอยู่ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านต้นปล้อง หมู่ 5,8    บ้านแดนเมือง หมู่ 6    และบ้านงามเมือง หมู่ 11


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:44 น.

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3505 อีเมล์: tompong58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริกาญจน์ ดวงสุข โทรศัพท์: 0898553458 อีเมล์: sirikan053@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]