โรงเรียนบ้านหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

              

  พันธกิจ

  1.             พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

  2.             ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ นำวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต

  3.             ส่งเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  4.             ส่งเสริมการบริหารและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

  5.             ส่งเสริมการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน

  6.             พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายวิธี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:55:45 น.

โรงเรียนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3690 อีเมล์: banloungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พงพุธ หมุดปิน โทรศัพท์: 0910501001 อีเมล์: pongput2505@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]