โรงเรียนบ้านหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

              

  พันธกิจ

  1.             พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

  2.             ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ นำวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต

  3.             ส่งเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  4.             ส่งเสริมการบริหารและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

  5.             ส่งเสริมการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน

  6.             พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายวิธี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-04 20:32:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงพุธ หมุดปิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรุณี ใจเผือ

 • นางสายพิมพ์ หมุดปินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,321
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3690 อีเมล์: banloungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตินันท์ สนิทดี โทรศัพท์: 0614235364 อีเมล์: nannanthiti@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]