• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

        ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมสุนทรียภาพผู้เรียน  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรมืออาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:01:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพันทิพา หมั่นทวี

 • นางอารี วรรณชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,839
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727201 อีเมล์: Pandinthong.cr4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พันทิพา หมั่นทวี โทรศัพท์: 0805374303 อีเมล์: muntawee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]