• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายปิง             ขัดบุญเรือง                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ

  2. นายอุดม          สุขเจริญ                               ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

  3. นายจำลอง      ยะทา                                    ผู้แทนครู                                              กรรมการ

  4. นายประสิทธิ์   สีใจสา                                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการ

  5. นายบุญมี        สีใจสา                                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           กรรมการ

  6. นายเกตุ          วงค์ใย                                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

  7. พระครูวินัยธร   พิพัฒน์พงษ์                          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา     กรรมการ

  8. นายยัง            แก้วฟุ่น                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกลางวิทยา                                                                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 16:00:12 น.

โรงเรียนสันกลางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 0934383322 อีเมล์: Sanklangvittaya9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนงค์นาฏ บัวแดง โทรศัพท์: 0895547708 อีเมล์: anongnart_127@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]