• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายสมคิด   ฟูวงค์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธานกรรมการ

  2. นายศิลป์     สุวรรณ              ผู้แทนผู้ปกครอง                                     กรรมการ

  3. นางสุพรรณ  ไข่ทา               ผู้แทนครู                                                กรรมการ

  4. นายบุญมี     ทาติ๊บ               ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการ

  5. นางทรงวุฒิ  ดวงนิตย์           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  6. นางขวัญเดือน   มณีจันสุข     ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

  7. นายปั๋น        บานัน                 ผู้นำทางศาสนา                                    กรรมการ

  8. นายวินัย       ผัสดี                   ผู้นำทางศาสนา                                   กรรมการ

  9.นายบุญเทียน  โลชา               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

  10. นายวิสุทธิ์   คำตา                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

  11. นายกมล   ดวงปิก                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

  12. นายสมจิตร  ดวงนิตย์            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

  13. นางเฉลิม    อุรา                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

  14. นายสุวิทย์    กลิ่นมะลิ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

  15. นายชูชาติ    ซาวคำเขตต์     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 13:28:14 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 53656399 อีเมล์: sanjumpaschool@gmil.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรพินท์ แก้วฤาชา โทรศัพท์: 0844834399 อีเมล์: sanjumpaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]