โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

   

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  นายอะคา  จะนู

  ประธานกรรมการ/

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายใหม่  นวลน้อย

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ปกครอง

  นางนิยาธร  ปันทะวงค์

  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

  นายโด่ง  บุญคำ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

  นางสาวสมใจ  อิ่นแก้ว

  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

  พระอาจารย์คมสัน  ชนาสโภ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  พระอาจารย์อนันต์  สุนทราจาโร

  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  นายจะป๋า  ปะหนี

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายบุญชู  ก้าววิทยาคม

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๐

  นายสุคำ  โนโน

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๑

  นายฟ้าว่าง  รอบวนาบรรพต

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๒

  นายเอกชัย  จะติ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๓

  นายสุรชาติ  ซอปู

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๔

  นายสงกรานต์  พรมมินทร์

  กรรมการและเลขานุการ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-18 08:53:04 น.

โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053160898 อีเมล์: doiwiangphapittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุกร แก้วนาค โทรศัพท์: 053160898 , 0847418620 อีเมล์: doiwiangphapittaya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]