โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายธวัชชัย   ไชยวงค์        ผู้แทนองค์กรชุมชน             ประธานกรรมการ

  2. นางอนงค์      จินะ              ผู้ทรงคุณวิฒิ                      กรรมการ

  3. นายธนู          เต็มแบบ        ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  4. นายจำเนียร    สายใจอูป      ผู้แทนศิษย์เก่า                   กรรมการ

  5. นายไพศาล     จินะ              ผู้แทนครู                           กรรมการ

  6. นายวิโรจน์      แสนใจงาม     ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

  7. พระสุพรรณ     สุจินโณ         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์           กรรมการ

  8. นายสายันต์     สุขประเสริฐ    ผู้แทนผู้ปกครอง                กรรมการ

  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว                                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:19:01 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 0910717989 อีเมล์: tungyao4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สราวุฒิ ศรียานะ โทรศัพท์: 0958344267 อีเมล์: tungyao4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]