โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                      สภานักเรียน

  1. ด.ญ. ศศิกานต์                จักร์แก้ว                   ประธาน

  2. ด.ญ. ขวัญจิรา                 ละมัย                       รองประธาน

  3. ด.ช. ภูริช                        สุขประเสริฐ              ประชาสัมพันธ์

  4. ด.ช. บารมี                      กันทะมา                   ประชาสัมพันธ์

  5. ด.ญ. สุดารัตน์                 สุขประเสริฐ               ฝ่ายปฏิคม

  6. ด.ญ. อริสา                      เสาขอด                    ฝ่ายปฏิคม

  7. ด.ช. ประกฤษฎิ์                คำมอย                     ฝ่ายพยาบาล

  8. ด.ช. ธนกิตร์                     บุญสุข                     ฝ่ายพยาบาล

  9. ด.ญ. กัณยาณี                  ขุมทอง                    ฝ่ายพยาบาล

  10. ด.ช. เพชรศิริ                  พลังโชค                  ฝ่ายพยาบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:19:01 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 0910717989 อีเมล์: tungyao4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สราวุฒิ ศรียานะ โทรศัพท์: 0958344267 อีเมล์: tungyao4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]