โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก   ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2519   มีพื้นที่ประมาณ    8    ไร่     73    ตารางวา    ตั้งอยู่  บ้านสันป่าสัก     หมู่ 3   ตำบลเม็งราย    อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย

มีพื้นที่เขตติดต่อดังนี้

                   -  ทิศเหนือ               ติดต่อ    โรงเรียนสันสะลีกวิทยา

                         -  ทิศใต้                    ติดต่อ    โรงเรียนบ้านหนองเสา  ระยะทาง  4   กิโลเมตร

                         -  ทิศตะวันออก         ติดต่อ    เขตอำเภอขุนตาล มีแม่น้ำอิงเป็นเขตแดน

                         -  ทิศตะวันตก            ติดต่อ    บ้านสันหลวง มีภูเขาเป็นเขตแดน

อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย                                                                            ระยะทาง       65       กิโลเมตร 

อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  4                   ระยะทาง       18       กิโลเมตร 

สังกัดศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเม็งราย   

เขตพื้นที่บริการการศึกษา    มีจำนวน    1   หมู่บ้าน คือ     บ้านสันป่าสัก    หมู่ที่   3   ตำบลเม็งราย

                                            มีครัวเรือน                               จำนวน                   180         ครัวเรือน

                                            จำนวนประชากร    ชาย                                      382         คน

                                                                                      หญิง                     368         คน

                                                                   รวมประชากร ทั้งหมด                                 750         คน

 ประชากรส่วนใหญ่        ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ    100        นับถือศาสนาพุทธ

                                 สถาบันทางศาสนา     มี   1   แห่ง      คือ  วัดพญาเม็งราย  

แหล่งความรู้ในชุมชน

  1. วัดพญาเม็งราย
  2. คุ้มพ่อขุนเม็งราย
  3. วัดปูตุง

 

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ      อนุบาล   1    ถึงระดับประถมศึกษาปีที่   6

 

คำขวัญโรงเรียน

                                สุขภาพดี   มีคุณธรรม  นำวิชา   ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-26 21:54:28 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันป่าสักสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,809
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นงเยาว์ ปินคำ โทรศัพท์: 0899986650 อีเมล์: Nongyao09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]