โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


ประวัติโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม

นางสิริวัชญา ชุ่มเมืองเย็น
นายณรงค์ ดารารัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์: 053-709610 อีเมล์: tampla66@hotmail.com

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ