โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                          โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 ตั้งอยู่ บ้านอากู่ เลขที่167 หมู่ 3 ต.เทอดไทย  อ.แมาฟ้าหลวง จ.เชียงราย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2512  โดยหมวดตำรวจตระเวนชายแดนประจำบ้านหินแตก  ได้คำนึงถึงกาารศึกษา จึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านอากู่  ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง ในพื่นที่บริเวณของโรงเรียนประมาณ  6  ไร่  และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1  กันยายน 2512  มีนักเรียนจำนวน  24  คน  โดยมี ส.ต.ท.อุ่นเรือน  เทพโยธา เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้รับบริจาคเงินจาก คุณพรทิพย์-คุณเอิร์บ ไซม่อน  สร้างอาคารเรียนและมอบอาคารเรียนให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2547  และในปี  2554  ทางโรงเรียนได้มอบโอนให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3  เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม  2554 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 20:04:04 น.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 0884338767 อีเมล์: tcdbumrung87@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทิวัส ตติยะต้นตระกูล โทรศัพท์: 0884338767 อีเมล์: wat.suthiwat26@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]