โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายลีผ่า  มาเยอะ                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายชาญชัย  แซ่หมื่อ            กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  3. นางดาราวรรณ  สบานงา       กรรมการ(ผู้แทนครู)

  4. นายอาคัง  มาเยอะ               กรรมการ(ผู้แทนผู้ปกครอง)

  5. นางมาหมี่  เพียเมีย               กรรมการ(ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  6. นายโมหื่อ  มาเยอะ              กรรมการ(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

  7. นายอาก๊อง  มาเยอะ             กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)

  8. นายอาจ่า  มาเยอะ              กรรมการ(ผู้แทนองค์กรศาสนา)

  9. นายแมนสรวง  แซ่ซิ้ม           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 20:04:04 น.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 0884338767 อีเมล์: tcdbumrung87@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทิวัส ตติยะต้นตระกูล โทรศัพท์: 0884338767 อีเมล์: wat.suthiwat26@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]