ประวัติโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

 

ประวัติโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

          ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ ตั้งอยู่เลขที่ -   หมู่ที่ 4  ถนน -  ตำบลหมอกจำแป่  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์  58000  โทรศัพท์  (0-53) 073000  โทรสาร -    E-mail  :  http:// romklaw.mhs1.go.th

          โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง  ได้ก่อสร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2523  โดย พลเอกยศเทพหัสดิน ณ อยุธยา  เป็นผู้ดำริให้สร้างขึ้น เพื่อให้ลูกหลานของคนงานในศูนย์โครงการพระราชดำริ และชาวเขาที่อยู่ใกล้เคียง ได้เรียนหนังสือ โรงเรียนได้ปลูกสร้างในพื้นที่ของศูนย์เนื่อที่ประมาณ 3 ไร่  ปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 4 หลัง 8 ห้องเรียน ได้เงินของศูนย์ก่อสร้างประมาณหลังละ 150,000 บาท

          เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 โดยใช้ครูของศูนย์ฯ ทำการเรียนการสอนต่อมาทางศูนย์ฯ ได้โอนโรงเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2526 และได้ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2526  ต่อมาในปี  2535  สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนแบบพื่งพาตนเองตามพระราชดำริของพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนได้ขออนุญาติใช้ที่ดินของศูนย์ฯ เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ สำหรับก่อสร้างโรงเรียนใหม่ เนื่องจากเนื้อที่ของโรงเรียนเดิมคับแคบไม่สามารถขยายเนื้อที่ออกไปได้ และได้ย้ายเปิดทำการสอนในที่แห่งใหม่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 นับรวมถึงปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 32 ปี

          ปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก ของสำนักงานประถมศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กของสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 1,200,000 บาท สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2541 

          ปี พ.ศ. 2542  เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1

          ปี พ.ศ. 2543  เปิดทำการสอน 9 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นอนุบาล 1  ชั้นอนุบาล 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

          ปี พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. 101  และบ้านพัก รวมทั้งสิ้น 2,190,000 บาท 

          ปี พ.ศ. 2546  เปิดทำการเรียนการสอน 11 ชั้นเรียน  ได้แก่ ชั้นอนุบาล 1  ชั้นอนุบาล 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          ปี พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณจากเอกชนสโมสรโรตาลี่สีลมและปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สร้างศาลาปฏิบัติธรรม งบประมาณก่อสร้าง 500,000 (บริจาค)

          ปี พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณจากคณะประกายดาวก่อสร้างหอพักชาย งบประมาณ 450,000 บาท (บริจาค)

          ปี พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณจาก  MR. Bent  Norman  ก่อสร้างหอพักชาย คิดเป็นเงิน 750,000 บาท  หอพักหญิง 150,000 บาท  และห้องน้ำ 10 ห้อง  ห้องส้วม 10 ห้อง  คิดเป็นเงิน 500,000 บาท (บริจาค)

            ปี พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29  จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 2,188,000 บาท  และหอพักนักเรียนหญิง (แบบอาชีวะ) จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 702,000 บาท (งบประมาณ)

           ปี พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนพยาบาลชายหญิง คิดเป็นเงิน 750,000 บาท (บริจาค)

          ปี พ.ศ. 2552  ได้เปลี่ยนชื่อของโรงเรียนเป็น โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ และได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งทั้งในส่วนของเรียนฟรี 15 ปี และ งบประมาณ ทั้งหมด 17 โครงการซึ่งบางส่วนนั้น อยู่ในช่วงดำเนินการและบางส่วนได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนของโครงการที่เป็นสิ่งก่อสร้าง คือ บ้านพักครูโสด (205/26) จำนวน 1 หลัง และบ้านพักนักเรียน ( 4 ห้องแบบอาชีวะ ) จำนวน 1 หลัง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-04 10:54:17 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียว
นายสุริยา ทวีวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,058
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053615964 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพุทธินันท์ วัฒนาพินิจสาคร โทรศัพท์: 0918518769 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]