โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1.       นายพิทักษ์        สุริยะธำรงกุล         ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.       นายสารภี        พนารัตน์ดอนชัย      กรรมการ

  3.       พระสิงห์ทอง      อุทัคโค                กรรมการ

  4.       นายปรีชา        ทาอ้าย                  กรรมการ

  5.       นายทุน           รัศมีไพร                  กรรมการ

  6.       นายไพบูลย์       สุขมา                   กรรมการ

  7.       นางสายัณต์       จันต๊ะ                   กรรมการ

  8.       นางคมคาย       นันทะชัย              กรรมการ

  9.       นายปรีชา         สุทธกุล                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:07:09 น.

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-062048-9 อีเมล์: thasongkwae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิศวาส อินทรัตน์ โทรศัพท์: 0857128995 อีเมล์: phit2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]