โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.   ด.ญ.ณัฐวรา      ดุมเหลือง                   ประธาน

  2.   ด.ญ.ทิพวรรณ    แสนสุขสบาย              รองประธาน

  3.   ด.ญ.เขมิกา       คะนองไพรวัลย์            เหรัญญิก

  4.   ด.ญ.ทิตยา        ผ่องอำไพศักดิ์              กรรมการ

  5.   ด.ญ.นารดา       ศิลปะไพรวรรณ            เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:07:09 น.

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-062048-9 อีเมล์: thasongkwae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิศวาส อินทรัตน์ โทรศัพท์: 0857128995 อีเมล์: phit2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]