โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

   

                จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถด้านกีฬา 

   

  ปรัชญา

  “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

   

  เอกลักษณ์โรงเรียน

  กีฬามวยไทย  อัตลักษณ์ของผู้เรียน

  ทักษะกีฬา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:07:09 น.

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-062048-9 อีเมล์: thasongkwae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิศวาส อินทรัตน์ โทรศัพท์: 0857128995 อีเมล์: phit2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]