โรงเรียนบ้านแม่งะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนบ้านแม่งะ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2526 โดยมีครูทำการสอน 1 คน นักเรียน 32 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนาย นพพิงค์  พรหมวงศ์ เป็นครูคนแรก และรักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

              ปัจจุบันเปิดทำการสั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 2 คน ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ 1 คน นักเรียนทั้งหมด 46 คน โดยมี นางสาวเกษรา  ธนัญชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:44:31 น.

โรงเรียนบ้านแม่งะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนบ้านแม่งะ - โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: suphatcha333@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]