โรงเรียนบ้านแม่งะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนบ้านแม่งะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามวิถีไทย มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

                      นตถิ  ปญญา  สมาอาภา    

  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-15 19:51:58 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรักเกียรติ อินทรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุภัชชา ต้าวพรม

 • นางอัญญารัตน์ จารุกรมงคลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,028
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่งะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนบ้านแม่งะ - โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: suphatcha333@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]