โรงเรียนบ้านฟักทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

  2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

  3.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

  4.ประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสู่ 5กลุ่มอาชีพใหม่

  5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:05:29 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชใบพร ปราโมทย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,012
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฟักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071375 อีเมล์: pumpkinschool374@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชใบพร ปราโมทย์ โทรศัพท์: 0910760847 อีเมล์: liverpooltoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]