โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน

  ประวัติของโรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลบ้านกาศ 3(บ้านโป่ง)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2483 โดยมีหลวงอิศราภรณ์ประพันธ์พงษ์ นายอำเภอแม่สะเรียง และนายเอี่ยม  ศิริบุญมา   ศึกษาธิการอำเภอในสมัยนั้น เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งร่วมกับราษฎรหมู่  1  บ้านโป่ง  ตำบลบ้านกาศ 

            แรกเริ่มอาศัยอาคารเรียนของ โรงเรียนไมลองยีคาเรนสคูล   ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ของมิชชั่นนารีที่เลิกกิจการไป  ได้เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยมีนายวงศ์   ธรรมขันธ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ในระหว่างนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่  2   ( พ.ศ. 2484  - 2488 )  ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดกับเขตสนามบิน  จึงต้องอพยพนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  และโรงเรียนบ้านจอมแจ้ง   เพื่อหลีกเลี่ยงภัยสงคราม 

  พ.ศ. 2541  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตอนุบาล  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:22:01 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-681543 อีเมล์: abmr_016@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัยวัฒน์ มีบุญ โทรศัพท์: 0819983141 อีเมล์: andureal.chi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]