โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) เชิดชูเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เน้นคุณธรรมนำความรู้

                                                  สู่เกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

    ปรัชญาของโรงเรียน  คือ    เรียนดี    กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม  นำการพัฒนา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:22:01 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-681543 อีเมล์: abmr_016@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัยวัฒน์ มีบุญ โทรศัพท์: 0819983141 อีเมล์: andureal.chi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]