โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
  1 นายผ่องพันธ์  ก้องสนั่นเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  2 นายสมาน  ใฝ่ทวีสกุล ผู้แทนผู้ปกครอง
  3 นายสุเทพ  อินถา ผู้แทนครู
  4 นายพะเส่โพ  คิดทองนพคุณ ผู้แทนองค์กรชุมชน
  5 นายอาทร  เดชดำรง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6 นายณรงค์เดช  ใฝ่สุขสันต์ ผู้แทนศิษย์เก่า
  7 นายจอซอ  ไม่มีชื่อสกุล ผู้แทนศาสนา
  8 นายหม่อเวลอย  ธรรมวินิจสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  9 นายทักษิณ  นามวงค์ กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:20:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทักษิณ นามวงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอาคม น่านกร

 • นายเสาร์คำ ต๊ะต้องใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052-049550 อีเมล์: josider.hnear@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศราวุฒิ ศรีธิ โทรศัพท์: 0892247138 อีเมล์: sarawoot52181400138@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]