โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

 

        โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ 58110 โทรศัพท์ 053-687981          ในเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ระหว่าง อำเภอแม่สะเรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 19 กิโลเมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,118.55 เมตร

มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1งาน สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปี 

        โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตั้งขึ้นตามพระปณิธานของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ . ศ. 2511

และเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 พระองค์เสด็จเปิดป้ายอาคารเรียนด้วย พระองค์เอง และทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า

" สังวาลย์วิทยา " เริ่มทำการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-11-25 09:28:01 น.

นายจำรัส ปันทวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังวาลย์วิทยา

นายพัฒนพงษ์ เกิดมงคล
นายอภิวัฒน์ อภิวงค์งาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: aphirom@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]