โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •         โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  รหัสไปรษณีย์ 58110 โทรศัพท์ 053-687981          ในเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ระหว่าง อำเภอแม่สะเรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  และ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 19 กิโลเมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,118.55 เมตร

  มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1งาน สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปี 

          โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตั้งขึ้นตามพระปณิธานของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ . ศ. 2511

  และเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 พระองค์เสด็จเปิดป้ายอาคารเรียนด้วย พระองค์เอง และทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า

  " สังวาลย์วิทยา " เริ่มทำการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:59:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำรัส ปันทวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวี

 • ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,030
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: aphirom@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]