โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายยงยุทธ    อัสดงแดนไพร      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2. นายวิชา         ประเสริฐศรี             กรรมการ

  3. นายสุบรรณ       ศีลธรรม               กรรมการ

  4. นายสันติ           พนาสัมฤทธิผล     กรรมการ

  5. นายปรีชา         ศรีพรปิยรัศมี         กรรมการ

  6. นายเจริญ         อุดมมหาไพร        กรรมการ

  7. นายทวีชัย        พะเงาะ                 กรรมการ

  8. นางจันทรา       สุสกุลโชคดี         กรรมการ

  9. นางแจ่มจันทร์  เกียรติก้องไพร     กรรมการ

  10. นางดวงเนตร  ปวงปาละ            กรรมการ

  11. นายพิชัย         พงษ์สงวนจันทร์  กรรมการ

  12. นายเสวก        สันตินามชัย         กรรมการ

  13. นายพีระยุทธิ์   นงค์ยา                 กรรมการ

  14. นายเกษม       กันทาหอม           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:59:02 น.

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: teacher15@swwy.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]