โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายยงยุทธ    อัสดงแดนไพร      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2. นายวิชา         ประเสริฐศรี             กรรมการ

  3. นายสุบรรณ       ศีลธรรม               กรรมการ

  4. นายสันติ           พนาสัมฤทธิผล     กรรมการ

  5. นายปรีชา         ศรีพรปิยรัศมี         กรรมการ

  6. นายเจริญ         อุดมมหาไพร        กรรมการ

  7. นายทวีชัย        พะเงาะ                 กรรมการ

  8. นางจันทรา       สุสกุลโชคดี         กรรมการ

  9. นางแจ่มจันทร์  เกียรติก้องไพร     กรรมการ

  10. นางดวงเนตร  ปวงปาละ            กรรมการ

  11. นายพิชัย         พงษ์สงวนจันทร์  กรรมการ

  12. นายเสวก        สันตินามชัย         กรรมการ

  13. นายพีระยุทธิ์   นงค์ยา                 กรรมการ

  14. นายเกษม       กันทาหอม           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:59:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำรัส ปันทวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสร้อยฟ้า ขยันงาน

 • นายจิรายุ วิมลสกุลตราสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,953
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: aphirom@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]