โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและเหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

  5. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:59:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำรัส ปันทวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทองสุข ดีสมประสงค์

 • นายประวัติศาสตร์ กันป้อสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,954
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: aphirom@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]