โรงเรียนบ้านแม่ลิด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านแม่ลิด ตั้งอยู่เลขที่ 67/5 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์  58110  โทรศัพท์ 053 - 071325  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3
           มีเขตพื้นที่บริการ 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ลิดหลวง บ้านห้วยนา บ้านสุดห้วยนา บ้านแม่สวรรค์หลวง บ้านปางช้าง บ้านสิริมงคล บ้านขนุน หมู่ 1  บ้านป่าเห้ว  บ้านแม่ริดป่าแก่ บ้านแม่ริดน้อย  บ้านสลี  บ้านขนุน หมู่ 3  
           โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2517  และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในปี 2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,198 เมตร พิกัด MA092114 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ลิด   เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีข้าราชการครูทั้งหมด  15 คน  พนักงานราชการ  1 คน ครูอัตราจ้าง  1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน พนักงานบริการ   1  คน   นักเรียน  293  คน  มีนายสายัญ  โพธิ์สุวรรณ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:50:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวผกานันท์ คำวงค์

 • นางสาวปรางค์ทอง ใจน้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,793
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ลิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071325 อีเมล์: maelidschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนุพงษ์ สง่าเพียรศิริบุญ โทรศัพท์: 0955721672 อีเมล์: plujsisoknu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]