โรงเรียนบ้านแม่ลิด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่ลิด

 

โรงเรียนบ้านแม่ลิด ตั้งอยู่เลขที่ 67/5 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์  58110  โทรศัพท์ 053 - 071325  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3
         มีเขตพื้นที่บริการ 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ริดหลวง บ้านห้วยนา บ้านสุดห้วยนา บ้านแม่สวรรค์หลวง บ้านปางช้าง บ้านสิริมงคล บ้านขนุน หมู่ 1  บ้านป่าเห้ว  บ้านแม่ริดป่าแก่ บ้านแม่ริดน้อย  บ้านสลี  บ้านขนุน หมู่ 3  
         โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2517  และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในปี 2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,198 เมตร พิกัด MA092114 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ลิด   เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีข้าราชการครูทั้งหมด  14  คน  พนักงานราชการ  3  คน ครูอัตราจ้าง  3  คน  ครูธุรการ  1  คน พนักงานบริการ   1  คน   นักเรียน  325  คน  มีนายสายัญ  โพธิ์สุวรรณ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-23 15:31:21 น.

นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ลิด

นายปฏิภัทธ์ มิตรอวยพร
นางสาวปรางค์ทอง ใจน้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,939
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ลิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071325 อีเมล์: maelidschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มานะ มุกวิมลมาศ โทรศัพท์: 0844809477 อีเมล์: ืnutmt.mt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]